Girişimcilik Fikri Nedir?
Girişimcilik Fikri Nedir?

Girişimcilik Fikri Nedir?

Girişimcilik fikri, belli bir konuda uzmanlaşmış yahut yetenekleri olan kişinin kendisine bir iş alanı yaratmasına denilmektedir. Girişim fikir üstünden ilerleyen; o fikri doğru yöntemlerle, doğru zamanda uygulayarak harekete geçiren bir motivasyon taşımaktadır.

Girişimci fikir, kendini belli dinamikler dahilinde, zamanın ruhuna da uygun şekilde var eder. Bir fikrin girişimci olabilmesi için, bazı şartlar gereklidir. Bu şartları aşağıdaki şekilde ifade etmemiz mümkündür:

Girişimcilik Fikri Nedir?

Girişimcilik Fikri Nedir?
Girişimcilik Fikri Nedir?

Resim: Pixabay

1-Girişimci fikir, öncelikli olarak kişilerin yeteneklerine, yetkinliklerine, potansiyellerine göre belirlenmelidir.

2-Girişimci fikir, öncelikli olarak kişilerin yeteneklerine, yetkinliklerine, potansiyellerine göre belirlenmelidir.

Girişimcilik fikri, ancak hangi alanda at koşturabilecek denli düzeyliyseniz, o yönde sizi besler. Yoksa, yanlış zar atışları oyunda kaybetmenize, batmanıza sebebiyet verir.

3-Girişimci fikir, öncelikli olarak kişilerin yeteneklerine, yetkinliklerine, potansiyellerine göre belirlenmelidir.

Girişimcilik fikri, insanların günümüzde en sık başvurduğu yollardan biridir. Kimse birilerinin boyunduruğu altında, emeğinin karşılığını almadan ya da ederinin altında alarak, zorunlu bir işe katlanmak istememektedir.

Herkes kendi işinin patronu konumuna girmek için çaba sarf etmektedir. Bugün memuriyetlerin olduğu devlet sektörü, kişilerin zorunlu para kazandıkları, renksiz, devletçi bir kafayla yönetildiği için, çoğu kimse iş memnuniyetsizliği ve ruhsal sorunlar yaşamaktadır.

Bu anlamda, eğer kendi işinin patronu olanlar ve uygun ekibi de kuranlar varsa, onların iş hayatları da, özel hayatları da, ruhsal durumları da biraz daha yerindedir.

Nitekim, başında kim olursa olsun, devletin de, başka şirketlerin de boyunduruğu altında savaş vermek insanları mutsuzluğa sürüklemektedir.

Girişimcilik fikri, daha önce edinilen iş tecrübeleri neticesinde de ortaya çıkabilmektedir.

Yeni yeni iş kollarının, ara mesleklerin ortaya çıktığı bu çağda, girişimcilik fikri, doğru noktadan yaklaşıldığında büyük avantajlar sağlayabilir. Girişimcilik fikir alışverişinin yapıldığı platformlarda, insanın yine kendisi gibi heyecanlı, tutkulu, vicdanlı, organizasyon birliğine yatkın kimselerle bir araya gelmesi, onun daha da şevk edinmesine sebep olacaktır.

Girişimcilik fikri, içine girilmeden önce korkulabilen bir alandır. Çünkü, kişiler potansiyellerini fark etseler de, nereden başlayacaklarını ve ne yapacaklarını tam kestiremezler.

O noktada, eldeki imkânlar da gözden geçirilerek, batık yatırıma sarılmak yerine, atılım gösterecek sektörlere yönelmek önemlidir. Girişim fikir ile birlikte ortak bir havzada buluştuğunda, orada hareket devreye girecekit.

Bu hareketle beraber, girişimin fikirden çıkarak, üç boyutlu şekilde uygulanması aşamasına geçiş yapılır. Girişimcilik fikri, bir insanın mayasında varsa, bunun peşini bırakmamalı; gerekirse, bir uzmandan, çevresinden, sevdiklerinden maddi, manevi destek almalıdır.

Bazı bankalar, sivil toplum kuruluşları, kurumlar, dernekler vd. de girişimcilik fikir alışverişi üstünden destek sağlayabilmektedir.

Girişim fikir üstünden sermayeyle bir araya geldiğinde, kişi kendine bir iş kolu yaratabilir. Sermaye de oldukça önemlidir ki, o alt yapı sağlanmadan, girişimcilik fikri, parayla bütünleşmeden davranılan her hareket çökmeye mahkûmdur.

Bu anlamda, hayalperest olmanın imkânı yoktur.  Bir tarafı hayallere dayanan girişimcilik fikir alışverişi, ayakları yere basan, sağlam insanlarla bir araya gelinerek yapılmalıdır.

Her yerde bir fikri, hatta birkaç fikri olan insan yığınları bulunmaktadır. Ama, kişinin o yığın arasından sıyrılmak anlamında, farkı ne olacaktır? Fark, artık böylesi benzerlikler arasında daha da önem kazanmaktadır.

Girişimcilik fikri, yüzyılımızın mottolarından biri haline gelmiştir.  ‘‘Neden siz de kendi işinizi kurmayasınız’’; ‘‘neden sizin de iş konusunda hayalleriniz gerçeğe dönüşmesin?’’; ‘‘neden kendi ekibinizi kurmak için bekliyorsunuz?’’ benzeri birçok cümleye denk gelmişsinizdir.

Bunların hemen hemen hepsi, sizlerin de kendi alanlarınızda istihdam sağlamanız adına verilen motivasyonlardır. Bu anlamda, girişimcilik fikri aşağıdaki sebeplerden ötürü, giderek güncel bir konu halinde karşımıza sürekli çıkmaktadır:

 • Girişimcilik fikri, özgünlüğün peşindedir. Size kendiniz olmak adına fırsat yaratır.
 • Girişimcilik fikri, ekip çalışmasının gücüne inanmak demektir. Doğru ekiple dünyanın bile fethedilebileceğine olan inancı perçinler.
 • Girişimcilik fikri, daima şimdiyi ve ilerisini düşünür. Bu yüzden, sizin de adımlarınızı güvenle atmanız adına, alan yaratır. Girişimcilik fikir alışverişi sayesinde ‘network’ denilen çevrenizi genişletmeye başlarsınız. Her bir adım, diğerinin habercisi haline gelir. Giderek, hızla profesyonelleşirsiniz.
 • Girişimcilik fikri, geleceğin de belirleyici kavramlarından biri olacaktır. Bugün bile her yerde çok konuşulan girişimcilik fikir alışverişi sayesinde genişleyen bir ağ oluşturur. Bir noktadan başlayıp, ileriye doğru geniş bir işi sahasına sahip olmanız olasıdır.

Girişimcilik Fikir Alışverişi Nedir?

Girişimcilik Fikri Nedir?
Girişimcilik Fikri Nedir?

Resim: Pixabay

Girişimcilik fikri, iş fikri şeklinde de geçmekte olup, ticari amaçlı olarak dükkân açmak, işletme kurmak, kurumsal bir marka yaratmak şeklindeki çeşitli alanlarda ilerlemek isteyenlerin ortaya attıkları düşüncelere denilmektedir.

Girişimcilik fikri, soyuttan somuta dönüşmediği sürece, hiçbir anlam taşımaz. Bu yüzden, fikrin olmasından ziyade, onun uygulanabilirliği önem kazanmaktadır.

Girişimcilik fikir alışverişi, bu konuda harekete geçmek isteyen, genç, kadın, iş sahibi, iş sahibi olmak isteyen herkesin yararlandığı platformlar aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Girişimcilik fikir alışverişi önemlidir; çünkü, kimse hele böylesi bir hız çağında asla tek başına sağlıklı bir iş yapamaz. Mutlaka sağlam bir ekibe, danışılabilecek ve dirsek temasına geçilebilecek diğer çevrelere ihtiyaç vardır.

İlginizi Çekebilir  Evden Çalışma Kılavuzu

Girişimcilik fikir alışverişi neden önemlidir sorusunun cevabını aşağıdaki maddeler ışığında verebilmemiz mümkün gözükmektedir:

 • Girişimcilik fikir alışverişi, günümüzde her yerden veri akan bir çağda, başvuru kaynaklarının genişletilmesi bağlamında çok önemlidir. ‘Network’ ağını oluşturmayan kimseler yalnız kalmaya ve içe gömülmeye mahkûmdurlar.
 • Girişimcilik fikir alışverişi, her türlü KOBİ’nin, proje destekçisinin, sivil toplum örgütünün, derneğin, kurumun ve kuruluşun da temsilcileriyle bir araya gelmeyi sağlayacak geniş bir alan oluşturur.
 • Girişimcilik fikir alışverişi, girişimcilik fikri açısından uygulama ve hareket noktalarını belirlemeyi sağlar. Kişinin uygun ve uyumlu bir iş sahası kurması bağlamında, farklı girişim fikir ortaklıklarına da ihtiyacı bulunmaktadır.
 • Girişimcilik fikir alışverişi, size zaman da kazandırmak için gerekli bir şeydir. Nitekim, önemli olan fikrin uygulanabilirlik sahasını test etmektir. Bu yönde, eksileri ve olumsuzlukları, hatta hesaplamnmayan durumları da tespit etmek gereklidir. Bunun için de, alanında ne kadar uzman bir insan varsa ve ne kadar doğru noktalardan doğru tecrübeler bir araya gelirse, sinerjiler de o denli kuvvet doğuracaktır.
 • Girişimcilik fikir alışverişi, hesap edilenlerin bazen istenilenler doğrultusunda gerçekleşmediği ülkemizde, umutsuzluğa da kapılmamak adına, bir nevi örgütlenme, bir arada bulunma biçimidir. Birlikten kuvvet doğar atasözünden hareketle, herkesin fikir önerebileceği, fikir paylaşabileceği, fikirlerini taratabileceği ortamlara ilgisi vardır. Yoksa, herkes kendi içine dönerek katılaşır. Girişimcilik fikri, benzer ortamlardaki fikirlerle de birleştiğinde, daha da etkili hale dönüştürülebilir.
 • Girişimcilik fikir alışverişi, projelerin merkeze çıktığı bir dönemde, proje meydana getirmek, onu sunmak ve hayata geçirmek adına bir boyut sağlar. Projenin yapılabilmesi için, mutlaka çekirdek bir ekibe ihtiyaç vardır. Kimlere ne şekilde ulaşılacağı, kimlerin istihdamdan faydalanacakları da hesap edilmelidir. Proje oluşturmak, yazmak, sunmak ve düzenlemek sanıldığı kadar basit işler değildir. Bu yönde, proje uzmanlarından da destek almak, girişimcilik fikri açısından fayda getirir.
 • Girişimcilik fikir alışverişi, sadece ulusal ölçeği baz almakla kalmaz, uluslar arası platformlarla da bağlantıya geçmeyi sağlar. Bu anlamda, bir çevre oluşturmanız da, sizi yurt dışı anlamında da prestij sahibi yapacaktır. Dünya artık global, küçük bir köydür. Doğru oyun oynandığında, hiçbir şey imkânsız değildir. Girişimcilik fikri, diğer girişimcilerle buluştuğunda, giderek genişleyen uluslar arası bir etkileşimin de kapılarını size açabilir.
 • Girişimcilik fikir alışverişi, sizlere farklı girişimcilerle de tanışma fırsatı sağlar. Böylelikle, sadece kendi çerçevenize sıkışıp kalmaz, daha da esneyebilirsiniz.

Girişimcilik fikri için kişisel ve kurumsal imajlar oluşturmak da önem arz etmektedir. İnsanlara bir farklılığınızın bulunduğunu fark ettirmeniz gerekmektedir.

Bu yönde, kendinizi geliştirmeniz de gereklidir. Giyim tarzınızdan konuşmanıza, vücut dilinizden sunumlarınıza değin birçok şey dört dörtlük olmalıdır.

Kimde ne şekilde iz bırakırsanız, karşılığını da o şekilde elde edebilmeniz mümkündür. Girişimcilik fikri adına, kendinizde uygulamanız gereken temel kurallar şunlardır:

1-Girişimcilik fikri, sizlerin düzgün görünmesi adına ortaya atılmış yaratım düşüncesinin kendisidir. Bu yaratımın, başıbozuk, dağınık, agresifliğe dayalı görülmesi hiç hoş olmayacaktır.

Bu anlamda, sakin kalabilmeyi, ses tonunuzu ayarlayabilmeyi, ekip arkadaşlarınızla uyum içinde çalışabilmeyi becerebilmeniz gereklidir.

2-Girişimcilik fikri, liderlik ruhunu ve takım arkadaşlığı sadakatini de beraberinde getirmelidir. Asla, gergin, iletişim becerisi düşük, açgözlü, hilekâr, kararsız, çıkarcı, dağınık bir insan gibi görünmemelisiniz.

Nitekim, iyi bir işletme meydana getirmek arzusundaysanız, iyi bir insan olmanın etik kurallarını da bilmeniz gereklidir.

3-Girişimcilik fikri, özellikle dezavantajlı addedilen engelli, kadın, genç, mülteci gibi insanlar açısından da umut vericidir. Bu insanların toplumda yaşadıkları sıkışmaları üretime çevirebilmek, maddi ve manevi anlamda birçok kişiyi de mutlu edecektir.

O anlamda, girişim hizmetleri düşünülürken, bencillik yapmamak, iyiliğin dokunabileceği noktalara da el uzatmak gereklidir.

Girişimci

Girişimci, bir fikri geliştirmeden önce, oturup onu kafasında olgunlaştırmaya başlamalıdır. Özellikle, destek alabileceği ekip arkadaşları, çalışma arkadaşları da varsa, onlarla da istişareler gerçekleştirebilir. Aldığı her olumlu fikir, girişimci kişiyi güçlendirecektir.

Hangi konunun üstüne gidileceği, hangi sektöre nasıl proje hazırlanacağı dikkatle düşünülmelidir. Kısa, orta, uzun vadede hedefler konularak, belli iletişim kanalları, çevre ilişkileri araştırılmalıdır. Kişinin kendini doğru analizi, fikirlerini de kolayca toparlamasını sağlar.

Girişimci hangi sektörde iş sahasına atılım yapacaksa, oradakilerin tecrübelerinden de faydalanmalıdır.  Başvuracağı sektör içinde çalışan tanıdıkları varsa, onlarla bir araya gelmelidir.

Çalışacağı alanın piyasada artılarıyla ve eksileriyle nerede olduğunu iyi tartmalıdır. Bir fikrim var aceleciliğinin de ötesinde, fikrimi nasıl olgunlaştırabilirim kısmına kafa yorulmalıdır. Girişimci fikir boyutlandırma meselesini ciddiye alandır.

Girişimcilik fikri, merakla, araştırmayla, heyecanla, tutkuyla ateşlendiğinde daha da etkin hale gelir. Bu anlamda, açık fikirli davranmak da bir artı değerdir. Günümüz artık geleneksel kalıpların kırıldığı zamanlara doğru ilerlemektedir.

İnat etmek, katılaşmak, kapalı kutu gibi davranmak kimseye bir fayda getirmeyecektir. Çevrede nelerin olup bittiği de iyi gözlemlenmelidir.

Girişimcilik fikri, katıldığınız seminerlerle, toplantılarla ya da aldığınız sertifikalarla da ilerleyecektir.

İlginizi Çekebilir  Danışmanlık Hizmeti Vermek

Bu noktada, pek çok esnaf ve sanatkar odasının, pek çok platformun, pek çok belediyenin ve pek çok kurumun katılım çağrıları bulunmaktadır.

Etraftaki gelişmeler günü gününe takip edilmeli; imkân bulunduğu her an, bu geliştirici programlara katılım sağlanmalıdır.

Girişimcilik fikir alışverişi noktasında, fikir bulma metotlarını da öğrenmek isabetli olabilir. Ne zaman, neyi, ne şekilde sunacağınız ve onu giderek geliştireceğiniz sizin potansiyelinizle ilgilidir.

Şans faktörü, önünüze çıkan fırsatları değerlendirme, nitelikli bir çevre edinme, kararlılık ve azim sizin için bağlayıcı olacaktır. Böylelikle, girişimcilik fikri gelişip olgunlaşabileceği toprağı bulur. Yoksa, onun elinizde kuruyup gitmesi de an meselesidir.

Bu nedenle, durmaya asla zamanınız olmamalıdır. Süreklilik, akış, hareket çağın içinde sizi öne çıkaran belirleyicilerdir. Yılmamanız, sorunların üstüne üstüne gitmeniz gereklidir. Biri girişimci her koşulda yeniden ayağa kalkıp, tüm olumsuzluklara rağmen, koşuya devam edebilmelidir.

Girişimcilik fikri, bir problemin tespitiyle başlar. Asıl problem nedir, kimin neye/nelere ihtiyacı vardır?

Girişimcilik Fikri Nedir?

Resim: Pixabay

Bunların listelenmesi gerekir. İnsanların üşendikleri şeyler üstüne, onları harekete geçirecek somut iş sahaları yarattığınızda, karşılığı mutlaka gelecektir.

Yahut, siz işinizi severek ve genişleterek yapmaya başlarsanız, başarı başarıyı çekecektir. Problemle beraber ihtiyaç da tespit edildikten sonra, müşteri keşfi denilen alan üstüne de düşünülmelidir.

Sizin girişimcilik fikri bağlamında, yöneleceğiniz hedef kitlenin belirleyiciliği nedir? Bunları bir bir hesap etmeniz gereklidir.

Girişimcilik fikir alışverişi noktasında, yapacağınız işlerin içeriklerini iyi belirlemeniz de mühimdir. Kime, kimlere, hangi şekilde tasarımları sunacağınız ve bunları boyutlandırarak, iş koluna dönüştüreceğiniz çok önemlidir.

Konuyu insanlara net şekilde ifade etmeniz gerekmektedir. Bu yüzden de, belli çalışma metotlarını uygulamanız elzemdir. Bu metotları şu şekilde sıralayabilmemiz olasıdır:

 • Kendinize boş bir defter edinin ve yapmak istediklerinizi, fikirlerinizi orada toparlayın. Girişimci fikir nedir, nasıl geliştirilir, o yönde bir somutluğa doğru adımınızı atın.
 • Bu konuda size yardım edebilecek, maddi-manevi yanınızda olabilecek, sermaye sahibi yahut çevresi geniş insanların da listesini çıkarmanız gerekebilir.
 • Birinci elde, sizinle kim yola çıkabilir? İkinci elde, sizi kim destekleyebilir? Üçüncü elde, size kim yardımcı olabilir? Bunları tek tek çıkarmanız avantaj sağlayabilir.
 • Girişimcilik fikri, hangi noktada hangi müşteri kitlesine göre, nasıl dizayn edilir, onu yazmanız gereklidir. Defterinize bunları açık şekilde not aldıktan sonra, bunları ‘word’, ‘pdf’ dosyalarına geçirmeniz; sonrasında da ‘ppt’ (power point) sunumuyla hazır etmeniz gerekebilir.
 • Girişimcilik fikir alışverişi kapsamında, kimlere başvurabilirsiniz, onların da isimleri, kurumları, iletişim numaraları defterinizde bulunabilir. Bu anlamda, katılacağınız her etkinlik, gireceğiniz her türlü ortam şansınızı arttırabilir.
 • Girişimci fikir, doğru kişiden doğru kanallara aksettirildiğinde, etkisini muhakkak gösterir. Bu anlamda, yapacağınız her çalışmanın getirilerini ve giderlerini de hesaplamanız gereklidir.
 • Bu işin artıları nelerdir? Bu işle ilgili karşılaşılabilecek sorunlar neler olabilir? Bunların da iyi-kötü düşünülmesi gerekmektedir. Siz bir hesabı yaparken, diğer yandan onun açık vermesi, fikrinizi çökertebilir. Bu sebeple, kâr-zarar noktasında, gerçekçilik hayli önemlidir.
 • Girişimcilik fikir alışverişi bağlamında, çevrenizde sizinle çalışacakların da isimlerini iyi belirlemeniz gereklidir. Takım çalışmaları günümüzün en önemli dinamolarındandır. Fakat, burada da profesyonel davranılmak zorundadır.
 • Herkesin potansiyeli, iş becerisi, kabiliyet noktası, kişilik özellikleri belirlenmelidir. Sağlıklı bir iş bölümü için, tıpkı bir makinenin işleyişi misali, parçaların sağlam yerlerde birbirine kenetlenmesi gereklidir. O anlamda, bir sistem kurmak adına, tıpkı bir antrenör gibi yolu açmanız gereklidir.

Girişimcilik fikri, doğru düzlemde değerlendirildiğinde, sizi hiç hayal etmediğiniz noktalara taşıyabilir.

İnovasyon becerinizin ve manevra kabiliyetinizin bulunması, her yenilik adına sizin için artı bir değerdir. Çağımız şaşırtıcı gelişmelere gebe olarak, çok hızlı ilerlemektedir.

Orada herkesin kendi şansına, çevresine ve yeteneğine göre alanlar bulunmaktadır. Önemli olan mesele, yapbozun parçalarını doğru bağlantı noktalarıyla birleştirebilmektir.

Organizasyon oluşturma kapasitesi, performans kapasitesi, çevreyle kurulan güçlü iletişim, reklam payı gibi alanlar hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir.

Hatta, bilgiyle birlikte, pratiklik ve tecrübe de önemli bir etkendir. O anlamda, acele edip yanlış yapacağınıza, hızlı hareket ederek, ama planlı davranarak emin adımlar atmanız gerekmektedir.

Mevcut pazarı takip etmek, hem teorik hem de pratik bilgi edinmek, gerekirse sahaya inerek araştırmalarda bulunmak sizi besleyecektir.

Yaşadığınız toplumun farkına varmanız, dünyanın gidişatına dair öngörülerde bulunmanız, piyasaları takip etmeniz, kuşaklar arasındaki etkileşimleri ve farklılıkları belirlemeniz, kendinizi geliştirmeniz adına da yardımcı olacaktır.

Yeni bir girişimci, eski ortamları çok iyi bilmelidir. Yeni bir girişimci, fikrini kimlere sunabileceğini de analiz edebilmelidir.

Bu yönde, teknolojinin de takibi çok mühimdir. Sosyal medyanın kullanımı, orada yayına sunulan teklifler, etkinliklerin günleri ve tarihleri, proje başvuru şartları, alınacak girişimcilik eğitimleri her koşulda işinize yarayacaktır.

Sonuç olarak, Yere ne kadar sağlam basarsanız, fikriniz de belli bir temelden havalanarak, yine oradan köklenerek, etrafa yayılacaktır. Girişimcilik başarıdır ve başarmak için gerekli yollar aşındırılmalıdır.

KOSGEP sizlere girişimci kredisi vermey devam ediyor.

Belki Halkbankın bu yazısınıda okumak istersiniz

kağan

Güncel Kalın, İşsiz kalmayın

Bir cevap yazın