Kapıcı Nedir? Ne İş Yapar? Kapıcı Maaşı Nasıl Hesaplanır?
kapıcı nedir ne iş yapar

Kapıcı Nedir? Ne İş Yapar? Kapıcı Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Kapıcılık mesleğini tüm detayları ile ele alacağımız bir başka meslek incelemeleri sayfası ile daha birlikteyiz. Bu sayfamızda kapıcılık mesleğini tanıyacağız. Kapıcıların yaptığı işler nelerdir? Kapıcı nedir? Kime denir? Kapıcı maaşı nasıl hesaplanır? Kapıcılık nasıl bir iştir? Kapıcılar ne iş yapar? Görevleri ve sorumlulukları nelerdir?

Kapıcılık mesleğinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Artık klasik hale gelen ne kadar maaş alır sorusunu bu kez de kapıcılar için soracağız ve kapıcı maaşları ne kadar? 2020 şartlarına göre kapıcı maaşı ne düzeylerde? Yeni çıkan yönetmelikle birlikte kapıcı hakları nasıl olmuştur?

Cevabını arayacağımız sorulardan bir kaçı bu yönde olacak. Kısaca kapıcı olmak isteyenler için kapıcılık işiyle ilgili bilinmesi gereken bütün konulara sırası ile değinmeye çalışacağız. Kapıcılık yapmak isteyenlere yol göstermeye çalışacağız.

Öncelikle kapıcı ne demek? Kapıcılık nasıl yapılır? Kimlere kapıcı denir? gibi konularla ilgili teorik bilgiler alalım. Kapıcıların neler yaptıklarına, görevlerine daha sonra değineceğiz.

Kapıcı Nedir? Kapıcı (Apartman Görevlisi) Ne Demek?

Kapıcının sözlük anlamı resmi daire, otel, site, apartman gibi yapılarda binanın ve binada bulunan kişilerin bekçilik, güvenlik, temizlik, alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kişiler olarak geçer. Bu gibi görevlerde çalışan kişilerin yaptığı mesleğe kapıcılık denir.

İş ilanlarında bu mesleği yapanlara eskiden sadece “kapıcı” sıfatı kullanılırdı. Son dönemlerde “Apartman Görevlisi” ya da “Bina Görevlisi” terimi kullanılır oldu.

Bir başka deyişle kapıcının eş anlamlısı bina görevlisi veya apartman görevlisidir. Hepsi aynı şeydir.

Kapıcılar, çalıştıkları yerler için son derece önemlidir. Adeta o mülkün eli ayağı konumundadır.

Kapıcılar Ne İş Yapar?

 • Binanın ve binada bulunanların güvenliğinden kapıcı sorumludur.
 • Binanın iç ve dış temizliği kapıcılara aittir.
 • Oluşan arızaya kapıcılar koşturur.
 • Binanın etrafında küçük denecek bir bahçe varsa, bahçede bulunan bitkilerle kapıcılar ilgilenir. Kapıcının ilgilenemeyeceği büyüklükte bahçesi olan yapılarda bahçıvanlar çalışsa da birçok binada küçük sayabileceğimiz, bir bahçıvana ihtiyaç duyulmayacak büyüklükte bahçe olduğundan bu tarz yerlerde bahçıvanlık görevini kapıcılar yapar.
 • Kapıcılar apartman yöneticisine bağlıdır. Yöneticinin direktifleri doğrultusunda çalışır. İzin, maaş, tazminat gibi konularda apartman yöneticisi ile muhatap olur.

Bu konulara maddeler halinde kapıcı görevleri nelerdir başlığı altında değineceğiz. Kapıcı nedir? sorusunun tam anlaşılması için böyle bir kaç örnek verelim dedik.

Kapıcıların Görevleri Nelerdir?

kapıcı görevleri kapıcılık nasıl yapılır
kapıcı görevleri kapıcılık nasıl yapılır

Madem kapıcıların bir kaç görevini saydık. Buradan devam edelim. Kapıcıların görevleri, bir kapıcının neler yaptıklarını liste halinde sıralayalım.

Aramızda kapıcılık yapmak diğer adı ile apartman görevlisi olarak çalışmak isteyenler varsa belli başlı görevleri neler olacak? Kapıcı olduktan sonra ne gibi işler yapacaklar bu konu hakkında fikirler verelim.

Kapıcı maaşları, mesleğin avantajlarına, zorluklarına ve yeni yasayla kapıcılara verilen kapıcılık hakları konuları sırada yer vereceğimiz alt başlıklar olacak.

Kapıcının ne demek olduğunu sözlük anlamı ile tanımını yaparken çalıştıkları yerler arasında otel, resmi daire, site, apartman gibi yerler olduğunu söylemiştik.

Kapıcıların yani apartman görevlilerinin görevlerini incelerken apartman kapıcısının görevleri üzerinden gideceğiz. Zira kapıcı arayanlar içerisinde apartman, daire gibi kişisel mülklerde oturanlar büyük farkla önde.

Büyük sitelerde her meslek grubu için çalışanlar olsa da orta ölçekli 15-20 daireli bir apartmanda çalışan kapıcıların belli başlı görevleri aşağıdaki gibidir.

 • Bina kalorifer sistemi ile ısınıyorsa kaloriferi yakmak, gün içerisinde ısısını ayarlamak kapıcının görevidir. Kalorifer dairesinde hidrofor, kalorifer kazanlarının bakımı, suyunun boşaltılması, benzer araçların kullanımı kapıcılara aittir.
 • Binanın ve çevresinin ortak kullanım alanlarının temizliği kapıcıların sorumluluğundadır. Bina içinde merdivenlerin belirli aralıklarda temizliği, yerlere dökülen çöplerin alınması, camların silinmesi gibi temizlik işlerinin kapıcılar yapar.
 • Binanın demirbaşlarından sorumludur. Eğer varsa ortak kullanılan atölyede bulunan araç ve gereçlerin güvenliğinden sorumludur. Bulunan malzemelerin bakımını yapar. Atölyenin düzenini sağlar. Bozulan, kırılan malzemelerin tamirini yapar. Tamir edilemeyecek düzeyde hasarlı olanları yöneticiye rapor eder.
 • Hemen hemen bütün apartmanlarda kapıcılar için bir daire tahsis edilir. Kendisine verilen konutun zarar görmesi durumunda oluşan hasarı kendisi karşılar. Konutu başka amaçlarla kullanamaz. Kiraya veremez. İş amaçlı kullanamaz. Sadece kendisi ve ailesinin barınma ihtiyacı için kullanır.
 • Apartmanın güvenliği kapıcının görevleri arasında en önemli görevlerinden biridir. Yöneticinin talimatı doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini kapıcılar alır. Apartmana yabancı kişileri almaz. Gece belirli saatten sonra ana giriş kapısını kilitler. Şüpheli durumlarda yetkililere haber verir. Kısaca yönetmelikte belirtilen güvenlikle ilgili alınması gereken önlemleri kapıcılar yapar.
 • Apartmanın çöplerini kapıcı döker. Bazı apartmanlarda daire sahiplerinin çöplerini de kapıcılar döker. Belirlenen bir saatte daireleri dolaşarak dairede oturanların çöpünü alır. Ortak kullanım alanlarının çöp kutularını belirli aralıklarda boşaltır.
 • Kapıcı görevleri içerisinde en yorucu görevi hiç kuşkusuz servistir. Apartmanda bulunan daire sahiplerinin market ihtiyaçlarını kapıcılar görür. Yönetim tarafından belirlenen bir saatte daireleri dolaşarak binada oturanların siparişlerini alış. Alışverişlerini yapar.
 • Kapıcıların görevlerinden birisi de yukarıda kapıcı nedir? Kapıcılık nasıl yapılır? Başlığı altında değindiğimiz, örnek verdiğimiz bahçe bakımıdır. Binanın etrafında bahçe varsa bahçeyle kapıcılar ilgilenir. Bitkilerin bakımını yapar. Çiçeklerin suyunu verir. Gübresini, budamasını, düşen yaprakların temizlenmesini kısaca bahçıvanın yapması gereken işleri kapıcılar yapar.
 • Ayrıca binanın önünde biriken kar kütlesini temizler. Yağmur sonrası biriken suyu çeker. Otoparkın düzenini sağlar. Apartmana ait otoparkı apartman sakinleri dışında kimseye kullandırmaz.
İlginizi Çekebilir  Dünya’daki Bazı Yüksek Ücretli İşler Nelerdir? 

Apartman görevlisi, halk dilinde kapıcı görevleri genel itibari ile bu şekildedir. Fakat bu görevlerin dışında yönetmelik ve iş sözleşmesinde belirtilen başka görevler de yapabilir. Bu yüzden işe girişte imzalatılan kapıcılık sözleşmesi çok önemlidir.

Kapıcı olarak işe başlamadan önce sözleşmede yazan maddeleri tek tek okumak gerekir. İleride sorun yaşamamak adına yapamayacağı görevler sözleşmede yazılıysa bunu belirtmeli, yeni sözleşme yapmalıdır.

Aksi durumda kapıcılık sözleşmesi yönetim tarafından iptal edilir ve iş akdine son verilebilir.

Kapıcı Hakları:

Çok değil, bundan yaklaşık 10-15 sene öncesine kadar kapıcı hakları diye bir şey söz konusu olamazdı. Kapıcılık, ilk okul mezunu, vasıfsız kişilerin yaptığı bir iş gözü ile bakılırdı. Gelişen hayat şartları, değişen yaşam koşulları, çıkarılan yeni yasalar sayesinde kapıcılar belirli haklara sahip oldu.

2018 yılında torba kanun diye adlandırılan yasada kapıcı haklarında yapılan önemli değişiklerle birlikte artık kapıcılar da hemen hemen SSK’lı çalışan bireylerle aynı haklara sahip olmuşlardır.

Hatta maaş yönünden baktığımızda kapıcılar asgari ücretli çalışan kişilerden fazla maaş almaktadır! Kapıcı maaşları başlığı altında bu konuya özel olarak değineceğiz.

Şimdi kapıcıların hakları hakkında bilgiler verelim. Kapıcılar ne gibi haklara sahiptir? Bu konuyla ilgili bilgiler alalım ki kapıcılık yapacaklar haklarını bilsin!

Çalışma Saatleri:

Eski yasalara göre kapıcıların gecesi gündüzü belli değildi. Çalışma saati diye bir kavramdan söz edilemezdi. Gün her saati kapıcılar için mesai demekti.

Yapılan değişiklikle kapıcılar da, 4857 sayılı İş Kanunu 63. maddesinde belirtilen haftalık 45 saat çalışma süresi kuralına tabii oldular. Günlük 7,5 saat, haftalık 45 saat çalışma hakları vardır. Bu süreleri aşma durumunda fazla mesai ücreti isteyebilir.

Bu kurala uyan ne kadar yönetici var bilmiyoruz ama kapıcının çalışma saatleri yasalarda haftalık 45 saat olarak belirtilmiştir. Fazla çalışmaya mesai ücreti isteme hakkına sahiptir.

Hafta Tatili Hakkı:

Kapıcıların haftada 24 saat kesintisiz izin hakları vardır. 6 gün çalışmaya karşılık 1 gün izin kullanma hakkına sahiptir. İş yoğunluğu sebebiyle kullanmadıkları haftalık izinlerini daha sonra kullanabilir. Kullanma durumu yoksa karşılıklı anlaşma ile izin günlerinin ücretini para olarak alabilir.

Resmi Tatil Günlerinde İzin Yapma Hakkı:

Ramazan ve kurban bayramları, işçi bayramı, 23 nisan, 1 ocak yılbaşı tatili, 29 ekim cumhuriyet bayramı ve 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilir. Bunların yanında bayram arefe günlerinde çalışanlar yarım gün çalışır.

Kapıcılar, kanunlarda belirtilen resmi tatillerde izin yapma hakkına sahiptir. Fakat, iş sözleşmesinde kapıcıdan resmi günlerde çalışacağına dair onay alınmışsa bu durumda gerektiğinde resmi tatil günlerinde çalışmak zorundadır.

İlginizi Çekebilir  Haşere İlaçlama Nasıl Yapılır?

Ancak çalıştığı her resmi tatil günü için %100 (2 katı) ücret alır. Çift yevmiye usulü çalışır.

Yıllık İzin Hakkı:

4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen yıllık izin süreleri kapıcılar için de geçerlidir.

Buna göre işe başladığı tarihten itibaren 1 yılını dolduran her kapıcı yılda 14 iş günü yılık izin kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca kıdem süresi arttıkça yıllık izin süreleri de artar. Bu bağlamda,

1-5 yıl arası kıdem süresine sahip bir kapıcı 14 iş günü,

5 yıldan 15 yıla kadar olanlar 21 iş günü,

kıdem süresi 15 yıldan fazla olanlar 26 iş günü yıllık izin kullanır.

Kıdem ve İhbar Tazminat Hakkı:

Aynı zamanda apartman görevlileri için kıdem ve ihbar tazminatı da kapıcı hakları arasına girmiştir. Artık kapıcıların da 4857 sayılı İş Kanunu‘na göre tazminat alma hakları vardır. Kapıcı tazminat hesaplaması normal çalışanlar gibi hesaplanır.

Fakat kapıcılık mesleği için vergi indirimi yapıldığından kapıcılık tazminatı hesaplaması yaparken vergi indirimi göz önünde bulundurulur.

Sigorta Hakkı:

Apartman yönetimi, tam zamanlı kapıcı olarak çalışan bireylerin sağlık sigortasını yatırmak zorundadır.

Kapıcı hakları değişikliği ile artık kapıcılar sigortalı çalışan grubuna alınmıştır. Sigortasız kapıcı çalıştıran konutlara ağır para cezaları kesilmektedir.

Barınma Hakkı:

Torba yasası ile birlikte kapıcıların hakları devlet güvencesi altına alınmıştır. Mecburi haklar yukarıda saydığımız gibidir. Bunun yanında mecburi olmasa da kapıcının barınma ihtiyacı birçok yerde apartman yönetimi tarafından karşılanır.

Apartmanın bir dairesi kapıcıya tahsis edilir. Bu genelde alt kat olur. Ancak kapıcı (apartman görevlisi) elektrik, su, kira gibi giderlerden muaftır. Kendisinden kira istenmez. Elektrik ve su parası apartman yönetimi tarafından karşılanır.

Bu da kapıcılar için önemli bir avantaj sağlar. Belki de kapıcılık mesleğinin en güzel tarafı budur. Apartman görevlisinin barınma hakkı hemen hemen her apartmanda karşılanır.

Kapıcı Maaşları Nasıl Hesaplanır?

Buraya kadar kapıcılık (apartman görevlisi) mesleği ile ilgili çok şeyler öğrendik. Kapıcıların görevlerini, kimlere kapıcı dendiğini öğrendik. Kapıcıların haklarını değerlendirdik. Ne iş yaptıklarını ele aldık. Biraz da en çok merak edilen konu başlıklarından olan kapıcılık maaşları hakkında konuşalım.

2020 yılı verilerine göre kapıcı maaşları ne durumdadır? Genel itibari ile ortalama kapıcı maaşı ne kadardır? Bunlara benzer soruların cevaplarını alalım. Kapıcılık maaşlarının hangi seviyelerde seyrettiklerini öğrenelim. Bu işi yapacak kişilere işin maddi yönünden de bilgiler vermiş olalım.

Aynı zamanda kapıcı arayan kişiler için kapıcıların işverene toplam maliyeti ve kapıcı için ne kadar maaş vermeleri gerekir? bu konuları da açıklığa kavuşturalım. Öyle ya, bu sayfamızı sadece kapıcı (apartman görevlisi) olarak çalışacak kişiler okumuyor.

Aramızda kapıcı arayan, apartmanında kapıcı çalıştıracak bir çok apartman yöneticisi de olabilir. Bu yüzden olaya işveren gözüyle de bakalım.

Bir kapıcıya maaş verirken piyasa şartlarında kapıcılık maaşı ve yöneticiye maliyeti hangi boyutlarda bu konuları değerlendirelim.

Öncelikle hem işçi hem de işveren için şunu belirtmek isteriz. Piyasa şartlarında %80’lik bir kısım kapıcı maaşı olarak asgari ücret verir. Fakat kapıcılar normal bir asgari ücretliye kıyasla daha fazla maaş alır.

Bunun sebebi kapıcı maaşlarından damga vergisi ile gelir vergisinin alınmamasıdır. Kapıcı maaşları hesaplanırken bu kesintiler uygulanmaz. Örnek verecek olursak;

Asgari ücret, 2020 yılı rakamlarına göre bekar bir çalışan için net 2.324,70 TL iken;

Bekar bir kapıcı için 2020 asgari ücret net 2.501,55 TL’dir.

İşveren açısından kapıcı maliyeti diğer işlerle aynıdır. Bu veriler ışığında asgari ücret maaşla kapıcı çalıştıran bir apartman yöneticisinin maliyet tablosu aşağıdaki gibidir;

2020 kapıcı maaşı
2020 kapıcı maaşı

2020 asgari ücreti kapıcı maaşı işverene maliyeti;

2020 işveren için kapıcı maliyeti
2020 işveren için kapıcı maliyeti
Kapıcılık İş İlanları Nasıl Bulunur?

Son olarak da kapıcılık iş ilanlarının nasıl bulunacağını merak edenler için internette yer alan kapıcı arayan kişi veya firmaların kapıcı ilanlarını kısa yol olarak sizler için hazırladık. Aşağıdaki linklere tıklayarak kapıcı arayanların iş ilanlarına bakabilirsiniz.

Kariyer.net’in Apartman görevlisi alım ilanları

tr.indeed.com’da yer alan kapıcı aranıyor ilanları

yenibiris.com apartman görevlisi iş ilanları

kapıcı maaşı ne kadar
kapıcı maaşı ne kadar

kağan

Güncel Kalın, İşsiz kalmayın

Bir cevap yazın